Tansformer X-Bag

Obchodná sieť Predeti.sk v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa informuje svojich zákazníkov o možnosti vrátenia výrobku „detský zadržiavací systém Concord Transformer X-Bag“ kód TFM x x x x XB. Uvedená autosedačka nevyhovela v jednom z viacerých testovaných kritérií, na základe čoho bola vyhodnotená ako nebezpečná. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Zákazník ktorý nevie preukázať zakúpenie uvedeného produktu dokladom o kúpe, alebo výpisom z kartového účtu, sa môže podľa platnej legislatívy obrátiť so žiadosťou o vrátenie tohto produktu a následné kompenzovanie kúpnej ceny produktu priamo u výrobcu:

 

CONCORD GmbH

Idustriestrasse 25

D 953 46 Stadtsteinach

Germany

 

Tel: +34937031800

e-mail: postventa04@groupjane.com